Terug naar het projectenoverzicht

Project

Reconstructie Emmalaan

Opdrachtgever

Gemeente Emmen

Aanneemsom

€ 1.790.000,-

Jaar

2017-2018

Regio

Drenthe

Bij deze reconstructie is het bestaande riool in de Emmalaan in Emmen vervangen door een gescheiden rioolstelsel.

Een project, in bewoond gebied, gelegen te midden van meerdere scholen. Tijdens de uitvoering is er veel contact geweest met zowel de wijkvereniging als met het schoolbestuur om de overlast tot een minimum te beperken. De fasering van het project werd hier o.a. besproken maar ook scholieren die veelal op de fiets naar school komen, waren een belangrijk speerpunt.  Voor deze laatste doelgroep zijn er speciale fietsroutes aangelegd om zorg te dragen voor veilig fietsverkeer. Voor het tankstation dat aan de Emmalaan gevestigd is, werden speciale voorzieningen getroffen zodat zij tijdens het gehele project bereikbaar zijn geweest.

Het riool ligt op 5 meter diepte, waarbij de buizen van het regenwater Ø 1500 mm betreffen en het vuilwaterafvoer Ø 600 mm. Naast de aanleg van een nieuwe rotonde, is de gehele verharding vervangen door nieuw geleverde gebakken stenen.

Uitvoering van werkzaamheden

 • Infiltratie buizen toepassen Ø 1500 mm
 • Bestaande verhardingen aanpassen, asfalt vervangen door straatwerk
 • Kruispunten opnieuw inrichten
 • Aanleg nieuwe rotonde
 • Afkoppelen bebouwing gehele projectgebied

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  Constante controle in elke fase
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  Partner in het hele proces
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  We starten met een goed gesprek