Terug naar het Specialisatieoverzicht

Specialisatie

Puinverwerking

Milieu+ neemt op haar locatie ongebroken schoon puin in. Na controle wordt het ongebroken puin verwerkt tot menggranulaat 0/315, een hoogwaardige grondstof voor fundering van wegen en verhardingen van erven. Aflevering van granulaat geschied onder BRL 2506 certificaat.

Hout- en bouw- en sloopafval
Milieu+ neemt tevens bouw- en sloopafval, A-B- en C-hout in en maakt dit voor bewerking geschikt.

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Constante controle in elke fase
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Partner in het hele proces
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    We starten met een goed gesprek