Terug naar het Specialisatieoverzicht

Specialisatie

Beheer

Met B&M groenvoorziening voeren wij beheer en onderhoud uit met de inzet van WSW-medewerkers. Daarnaast biedt B&M groenvoorziening mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt de kans om middels stageplaatsen en werk-leerprojecten terug te keren in het arbeidsproces.

Goed beheer, zoals op tijd snoeien of maaien, helpt om de beplanting functioneel en in goede conditie te houden. Dit draagt bij aan een duurzaam en groen karakter van gemeenten, welke om verschillende redenen worden gewaardeerd. Door het beheer bij B&M Groenvoorziening onder te brengen is het openbaar groen altijd passend bij het seizoen.

Onkruidbeheersing

B&M groenvoorziening is ook actief op het gebied van onkruidbeheersing, d.m.v. borstelmachines en branders op gas en hete lucht.

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Constante controle in elke fase
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Partner in het hele proces
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    We starten met een goed gesprek