Certificeringen

KWALITEITEN VAN AVITEC

Solide

KWALITEITEN VAN AVITEC

Deskundig

KWALITEITEN VAN AVITEC

Totaalconcept

KWALITEITEN VAN AVITEC

Veiligheid

KWALITEITEN VAN AVITEC

Samenwerken

KWALITEITEN VAN AVITEC

Gecertificeerd

ISO 9001:2015

Wij werken volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001:2015. Dit systeem geeft inzicht in alle handelingen die tijdens de gehele looptijd van het project worden verricht.

VCA**

Avitec is in het bezit van het VCA**-certificaat. Wij voeren onze activiteiten altijd veilig en milieuvriendelijk uit omdat wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid. Voor de medewerkers en de omgeving waarin zij werken.

Safety Culture Ladder

Veilig werken! Omdat wij dit belangrijk vinden. Avitec is in het bezit van SCL Trede 2 en heeft zich ten doel gesteld door te groeien naar minimaal Trede 3.

BRL

BRL 7000 protocol 7001/7004
Wij zijn gecertificeerd conform BRL 7000 en daardoor in staat om bodemsaneringen op een verantwoorde wijze uit te voeren.

BRL 9335
Onze dochteronderneming Milieu+ is een erkende grondbank. Grond dat bij ons binnenkomt wordt volgens wettelijk gestelde eisen ingenomen, samengevoegd, bewerkt en weer afgezet met grondbewijs en bijbehorende administratie. Wij zijn door de overheid gecertificeerd om deze grondstromen in te nemen, te registreren en te verwerken.

NTA 8080
Milieu+ is daarnaast gecertificeerd voor NTA 8080. Zij voldoet daarmee aan de eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van toepassing in bio-energie en biobased producten.

CO2-prestatieladder

In het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we het CO2 gebruik van de hele onderneming teruggedrongen. Op basis van de hiervoor geleverde prestaties zijn we CO2-prestatieladder gecertificeerd volgens trede 5.

Documenten 2020

Documenten 2021

Documenten 2022

Documenten 2023

Meer info > www.SKAO.nl

SEB Erkenning

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Avitec besteed veel aandacht aan vakkennis. Met deze erkenning wordt deze niet alleen beloond, het brengt onze “standaard” naar een hoger niveau.

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Constante controle in elke fase
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Partner in het hele proces
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    We starten met een goed gesprek