Terug naar het Specialisatieoverzicht

Specialisatie

Grondverwerking

Het depot is geschikt voor acceptatie en keuring van grond. Aangeboden grond wordt geaccepteerd overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit van o.a schone grond, klasse industrie grond, en ongekeurde grond. De partijen grond worden conform de BRL 9335 protocol 9335-1 verwerkt. Tevens kan puinhoudende grond worden uitgezeefd.

U kunt bij ons partijen tot 100 ton (mits onverdacht) zonder analyses aanleveren. Kleine partijen grond worden gekwalificeerd en per categorie samengevoegd. De grond wordt vervolgens uitgekeurd middels een AP04 onderzoek. De gekeurde partijen worden onder BRL 9335 certificaat geleverd.

Baggerslip
Milieu+ biedt de mogelijkheid om baggerslib van Klasse 0, 1 en 2 te ontvangen en in te drogen en de partij vervolgens milieuhygiënisch af te zetten tegen een kostenverantwoord tarief.

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Constante controle in elke fase
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Partner in het hele proces
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    We starten met een goed gesprek