MVO

KWALITEITEN VAN AVITEC

Solide

KWALITEITEN VAN AVITEC

Deskundig

KWALITEITEN VAN AVITEC

Totaalconcept

KWALITEITEN VAN AVITEC

Veiligheid

KWALITEITEN VAN AVITEC

Samenwerken

KWALITEITEN VAN AVITEC

Gecertificeerd

Avitec heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. MVO draait niet alleen om het meedenken met de wereld om ons heen maar vooral meedoen. Vanuit dit oogpunt verwarmen we ons pand met aardwarmte, plaatsen we zonnepanelen en vervangen we onze huidige verlichting voor LED-verlichting. Verduurzaming en reductie van ons energieverbruik is geborgd door het toepassen van de CO2-prestatieladder niveau 5.

Inzet van elektrische machines
Ook binnen een aantal bijzondere projecten wordt al zo veel als mogelijk gewerkt met elektrische machines om het milieu zo min mogelijk te belasten. Daar waar mogelijk steken wij de handen ineen om nét dat beetje extra te doen voor de wereld om ons heen.

PSO-gecertificeerd
Maatschappelijk verantwoord betekend meer dan alleen het milieu en de planeet. Ook de mensen om ons heen en onze directe omgeving zijn van belang. Zo heeft dochteronderneming B&M Groenvoorziening nagenoeg alle medewerkers overgenomen uit een werkvoorziening. Op 15 februari 2017 zijn wij geauditeerd voor PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) trede 3 en hebben we het bijbehorende certificaat ontvangen. Met dit instrument wordt zichtbaar gemaakt wat de bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Binnen alle facetten in het gehele bedrijf zetten we ons in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, van de inkoop tot aan de uitvoering.

SROI
Avitec levert een actieve bijdrage aan de uitvoering van de Wet Stimulering Arbeidsparticipatie en de Wet Werk en Bijstand. Wij anticiperen op het zogenoemde Social Return on Investment-beleid (SROI) van de overheid.

SROI wordt vaak als besteksverplichting genoemd bij aanbestedingen. Ook los van deze verplichting spannen wij ons in. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Overname van mensen van werkvoorzieningsschap Wedeka te Stadskanaal
 • Bieden van stage- en afstudeerplaatsen op mbo- en hbo-niveau
 • Inzet van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen
 • Ondersteunen van onderwijsinstellingen door mee te denken en te werken aan projectopdrachten
 • Rondleiden van leerlingen binnen ons bedrijf;
 • Sponsoring

Sponsoring
We kiezen jaarlijks een aantal verschillende maatschappelijke doelen op regionaal vlak voor besteding van het sponsorbudget. We sponseren onder andere diverse sportclubs en leveren materiaal en ondersteuning voor evenementen.

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  Constante controle in elke fase
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  Partner in het hele proces
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  We starten met een goed gesprek