Terug naar het projectenoverzicht

Project

Beekherstel Witterdiep

Opdrachtgever

Waterschap Hunze en Aa's

Periode

zomer 2021 - dec 2021

In opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s voeren wij beekherstel uit in de regio Assen. (de Haar)

Ruimte voor water én een betere waterkwaliteit

Het Witterdiep is in de vorige eeuw rechtgetrokken om het water snel af te kunnen voeren. Door de klimaatontwikkelingen moeten we het water nu juist langer vasthouden. Daarom creëren we in de beekdalen ruimte voor water. We laten de beken weer meanderen zodat we meer water kunnen bergen en de waterkwaliteit én het waterleven kan verbeteren. Het Witterdiep herstellen we over een lengte van 5 km. Hiermee komt ongeveer 40.000 m3 extra waterberging.

Ontbrekende schakel

De beek is verderop richting Assen al hersteld (ten noorden van het kruispunt Assen-Zuid). De nieuwe inrichting van het Witterdiep sluit hier straks mooi op aan. Nu is het nog een ontbrekende schakel in de ecologische waterkwaliteit voor dit deel van de Drentsche Aa.

Voor meer informatie zie ook: Beekherstel Witterdiep – Waterschap Hunze en Aa’s (hunzeenaas.nl)

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Constante controle in elke fase
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Partner in het hele proces
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    We starten met een goed gesprek