Terug naar het projectenoverzicht

Project

Crossroads Groningen

Opdrachtgever

Geveke

Periode

jan-juni 2021

Regio

Groningen

Het bouwrijpen maken van het terrein. De werkzaamheden bestaan uit:

 • het uitvoeren van een bodemsanering op de locatie (het verwijderen van verontreinigde grond);
 • het verwijderen van oude funderingsresten;
 • het aanbrengen van nieuwe rioleringen;
 • het aanbrengen van verhardingen voor de uitvoering van de bouw.

UPDATE 15-04-2021

Werkzaamheden voor het bouwrijp maken van project locatie Crossroads in opdracht van Geveke. De afgelopen periode is de niet herbruikbare grond op het hele terrein ontgraven. Tijdens de werkzaamheden werden veel oude funderingsrestanten gevonden die eveneens grotendeels verwijderd zijn. Afgelopen week en deze week zijn de laatste vrachten grond en puin afgevoerd en wordt een start gemaakt met het aanleggen van riolering en wegfundaties op het terrein. In samenwerking met verschillende partijen maken we van deze uitdagende klus een mooi project.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  Constante controle in elke fase
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  Partner in het hele proces
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  We starten met een goed gesprek