Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws

Avitec gaat digitaal

De laatste jaren zit de bouwsector in de lift. Er wordt veel gebouwd en verbouwd maar de winstgevendheid van bouwprojecten staat onder druk. Belangrijke redenen hiervoor zijn de oplopende personeels- en materiaalkosten en het onvoldoende beheersen van de risico’s. Daarbij komt dat de snelheid, efficiency en kwaliteit van bouwprocessen voor verbetering vatbaar zijn. De grootste strategische uitdagingen liggen daarbij op het gebied van procesefficiency en samenwerking met ketenpartners. Oplossingen hiervoor zijn te vinden in de verdere digitalisering van de bestaande bedrijfsprocessen.

Om hierop in te kunnen spelen is Avitec in december 2020 gestart met het toekomstbestendig maken van haar ICT-infrastructuur. Dankzij de kennis en ervaring van de externe adviseur Quub.it Solutions heeft Avitec haar ICT-infrastructuur kunnen optimaliseren. Avitec is hierdoor beter voorbereid op de toekomst.

De uitvoering van dit project is mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘VIA organisatie ontwikkeling’, die wordt uitgevoerd door het SNN.

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Constante controle in elke fase
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Partner in het hele proces
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    We starten met een goed gesprek