Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws

Avitec ontvangt SEB erkenning

Trots dat we de SEB erkenning in ontvangst mochten nemen. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Avitec besteed veel aandacht aan vakkennis. Met deze erkenning wordt deze niet alleen beloond, het brengt onze “standaard” naar een hoger niveau.

In het nieuwe magazine, dat SEB in de maand augustus 2020 uitbracht, staat een mooie bijdrage van Avitec in samenwerking met de gemeente Groningen. Twee bijzondere projecten, die vele meters aan bestrating betreffen. Trots zijn we zowel op de publicatie, als de SEB erkenning maar ook op de projecten die we in samenwerking met de gemeente Groningen uitvoeren.

artikel-avitec-seb-erkenning

Voor het gehele magazine van SEB augustus 2020 – klik hier

Avitec, nieuwe deelnemer SEB, pakt groots uit in Groningen – twee bijzondere projecten: de Nieuwe Markt rondom het Forum en het vervangen van 80.000 m2 gele stenen in de binnenstad. –

De binnenstad van Groningen is momenteel een belangrijk werkgebied voor Avitec infra & milieu. Vanaf twee depots is continu één vrachtwagen onderweg voor de bevoorrading van twee bijzondere projecten: de Nieuwe Markt rondom het Forum en het vervangen van 80.000 m2 gele stenen in de binnenstad. Beide projecten zijn verre van standaard.

De Nieuwe Markt onderscheidt zich vooral door zijn bestrating van graniet, aangebracht met een bijzondere bestratingstechniek en met diverse sierelementen en gebogen lijnen. Het project ‘vervangen gele stenen in de binnenstad’ onderscheidt zich vooral door de emissie-loze werkwijze met uitsluitend elektrisch aangedreven machines.

Twaalf steenvarianten

De Nieuwe Markt is een nieuw plein rondom het vorig jaar opgeleverde Forum Groningen, met onder het gebouw een parkeergarage en onder het plein een fietsenstalling. Het hele gebied krijgt een bestrating van natuursteen in twaalf varianten (drie formaten in elk vier kleuren) en in een speciaal uitgetekend legpatroon van ongeveer een vierkante meter. Het project is uitgewerkt in bouwteamverband, vertelt projectleider Gerwin Stoeten van Avitec infra & milieu uit Nieuw-Buinen.

Complexe omgeving

De omgeving van het Forum was een complexe omgeving, met rondom het plein meerdere bouwprojecten in uitvoering. Dat vereiste een zeer zorgvuldige afstemming van alle bouw- en bestratingsactiviteiten om voor iedereen bereikbaarheid te garanderen. Ondanks de diverse onderbrekingen moeten bepaalde lijnen in het bestratingspatroon uiteindelijk echter wel doorlopen over het gehele plein, dat in plattegrond gebogen lijnen heeft en ook nog eens een maaiveld heeft dat over de gehele lengte 3 meter oploopt. In dwarsrichting is het hoogteverschil tussen de belendingen een meter. Om horecaterrassen toch waterpas aan te leggen zijn hoogteverschillen deels overbrugd met traptreden, eveneens uitgevoerd in graniet en voorzien van led-strips aan de onderzijde. Extra moeilijkheid was dat de uitvoering aan één smalle zijde van het gebouw begon, aan weerszijden werd gelegd en uiteindelijk aan de andere zijde weer exact bij elkaar moest komen.

Geen vlakke baan

Het aanbrengen van de granieten bestrating wijkt af van de gebruikelijke werkwijze. Hier geen afgetrild zandbed met een mooie vlakke baan. Integendeel. Na het verdichten van de ondergrond brengen de stratenmakers eerst draden aan in diverse richtingen, om de hoogte en de leglijnen te bepalen. Pas daarna komt het eigenlijke straat-bed, bestaande uit een splitcompound TM met WD06 (korrels 0-6 mm) van Infranology. Daarin worden per stuk de granieten stenen met de hand gelegd. De stenen worden eerst aangebrand door ze in water met splitcompound te dompelen, waarmee ze min of meer in het bed worden verlijmd. De voegen tussen de stenen worden ook voor driekwart gevuld met deze splitcompound. Daarmee heeft de bestratingsconstructie direct na het leggen al zijn sterkte. Infranology vult de voeg later verder af.

Watergoten en watertafel

Behalve het legpatroon en het oplopende maaiveld met gebogen lijnen, had Avitec ook te maken met de inpassing van allerlei elementen zoals een geïntegreerde lijngoot, maar ook een watergoot met een trapsgewijs verloop er in. Andere opvallende elementen zijn een speciale hardstenen watertafel en een vlak deel in het plein dat gebruikt kan worden als ijsbaan. De ondergrond van de granieten bestrating is gevarieerd. Die is deels bestaand, maar deels ook het betonnen dek van de fietsenstalling en parkeerkelder. Vooral op het beton was de dekking soms maar minimaal. In de ondergrond paste Avitec diverse leidingen in, zoals aansluitingen voor watertafel en ijsbaan. Ook zorgde Avitec voor het aanbrengen van armaturen aan de gevels rondom het plein.

Bevoorrading

De bevoorrading van het hele binnenstedelijke project laat Avitec verlopen via buiten de stad gelegen depots. Een vrachtwagen van beperkte grootte rijdt continu vanaf de depots naar het werk. Voordeel daarbij was dat Avitec ook de aanbesteding won van het project ‘vervangen gele stenen in de binnenstad’. De vrachtwagen kan door de combinatie van de twee projecten vrijwel continu af- en aanrijden. Het project ‘vervangen gele stenen in de binnenstad’ behelst het vervangen van 80.000 m2 bestrating, die na pakweg 30 jaar niet meer voldoende stroef is gebleken. Dit project heeft een looptijd van ruim vier jaar, waarbij overleg en afstemming met de winkeliers en andere gebruikers van de binnenstad essentieel is

Emissieloos werken

Belangrijkste reden waarom Avitec deze aanbesteding won, was de inspanning van het bedrijf om emissie-loos te gaan werken. “Met zo’n groot en langlopend project kun je daarin ook investeren”, zegt Stoeten. Het bedrijf schafte onder meer elektrische shovels aan, minikranen, trilstampers en vervoermiddelen voor personeel vanaf de depots. “Alleen de vrachtwagen voor de bevoorrading draagt nog bij aan de emissie, maar die rijdt wel op HVO-diesel dat emissies voor 90% reduceert.” De keuze voor elektrisch gereedschap vergde een iets andere werkwijze. “Een accu gaat geen hele dag mee. Die draait ongeveer 5 tot 6 uur. Daar moet je dus heel goed op plannen.” De machines gaan ’s avonds allemaal naar een centraal punt waar ze worden opgeladen. Kwalitatief is er geen verschil tussen een elektrische machine en een diesel, zegt Stoeten. “Maar je hebt er wel een ander gevoel bij en dat is even wennen.”

Binnenstedelijk

Het vervangen van de gele stenen is daarnaast vooral een echt binnenstedelijk project, waarbij Avitec rekening moet houden met heel veel belangen. Bewoners, winkeliers, maar ook nutsbedrijven en ophaaldiensten hebben allemaal hun eigen wensen en verlangens. Goed communiceren is een belangrijke basis om het werk naar tevredenheid uit te kunnen voeren, zegt Stoeten. Daarbij worden straten steeds fasegewijs aangepakt. Bij bredere straten wordt eerst de rijbaan vervangen. De klinkers worden grotendeels mechanisch gelegd. Vervolgens worden de voetpaden aan weerszijden aangepakt. Het leggen van waalformaat in deze smalle stroken is vooral handwerk. “Maar onze stratenmakers zijn multifunctioneel, zodat ze werkzaamheden voldoende kunnen afwisselen.”

Groningen, Een kritische opdrachtgever

“Geregeld krijgen we van stratenmakers te horen dat wij nogal kritisch zijn” zegt Henk Bloupot van de gemeente Groningen, die samen met zijn collega Bedri Cicek de directie voert op het werk. Als er discussie ontstaat over bijvoorbeeld het wel of niet inwassen van het straatwerk, zoals in de CROW-bepalingen staat, vraag hij zich wel eens af hoe andere opdrachtgevers daar dan mee omgaan.

Kwaliteit staat voorop voor de gemeente Groningen. Ook bij het bestek voor het vervangen van gele stenen in de binnenstad zitten uitgebreide kwaliteitsrichtlijnen en standaarddetails voor bijvoorbeeld aansluitingen op gevels. “Hoe knip je aan? Komt er een strek langs de gevel of juist niet? Onze ontwerpers besteden daar veel aandacht aan. Natuurlijk kom je niet altijd uit met standaarddetails en moet je soms creatief zijn. Maar we zijn daar kritisch op. De binnenstad zien we als onze huiskamer.”

Vakbekwaamheid

Dat geldt dus ook voor het werk dat Avitec uitvoert in de binnenstad. De directievoerders geven aan dat de stratenmakers van Avitec duidelijk vakbekwaam zijn en dat er weinig discussie is over de kwaliteit en de toegepaste details.

Wat betreft het bijzondere straatwerk op de Nieuwe Markt bij Forum maakt Bloupot complimenten naar Avitec. “We hebben er in het begin tien minuten bij staan kijken. Toen had ik er wel vertrouwen in. Later kwam natuurlijk het aanknippen voor de aansluitingen op gebogen lijnen en dergelijke, maar ook dat ging helemaal goed. Op dit werk hebben we eigenlijk nooit opmerkingen of discussie gehad en dat is best een unicum.

Natuursteen bestrating met alzijdige oriëntatie

Omdat het Forum een alzijdig gebouw is, koos stedenbouwkundig ontwerper Chris Emaar van de gemeente Groningen ook voor bestrating met een alzijdige oriëntatie, die rondom het gehele gebouw is gelegd. Gekozen is voor een natuursteen met een lichte kleur. Omdat alleen grijs graniet eentonig zou zijn, zijn hier roodtinten door gemengd.

Aan de keuze van de juiste steen is een heel proces vooraf gegaan, vertelt Emaar. Niet alleen formaat en kleur, maar ook technische eigenschappen als druksterkte, wateropname en stroefheid waren daarbij belangrijk, evenals de sociale omstandigheden in het land van herkomst. Uiteindelijk is gekozen voor graniet uit zowel China als uit Portugal. De stenen zijn er in drie formaten in elk vier kleuren. De wateropname van de stenen is gering, waardoor ze na een regenbui ook snel weer drogen. Aan de detailleringen en aansluitingen van het patroon is veel aandacht gegeven in zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase

Waterelementen

Omdat de Nieuwe Markt een relatief klein plein is, wilden de ontwerpers zo min mogelijk vaste objecten op het plein plaatsen. Verlichtingsarmaturen zijn daarom zo onopvallend mogelijk geïntegreerd in de gevels van de belendingen. Wel opvallend worden de waterelementen op het plein. “Die komen er als speelelementen, ook op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad van Groningen”, vertelt Emaar.

De watergoot met een zichtbaar verval erin over het plein is daar een van. Een pomp zorgt voor de instroom van water aan de bovenzijde. “Omdat het plein meerdere hellingspercentages heeft, hebben we de werking eerst getest in een laboratoriumopstelling.”

Het andere element is een waterplaat: een hardstenen plaat met waterspuwers die computergestuurd tot leven komen. “Omdat het plein vrij klein is houden we dit ook bescheiden en komt het water tot ongeveer een meter hoogte.”

De techniek van het bestraten is ontwikkeld in bouwteamverband. “Het was daarbij wel spannend of het gekozen patroon om het Forum heen goed zou aansluiten”, zegt Emaar. Maar over het resultaat is hij meer dan tevreden. Over het straten rondom het gebouw om uiteindelijk in het juiste patroon weer bij elkaar te komen, uit hij zijn complimenten aan aannemer Avitec. “Dat is helemaal goed gegaan. Petje af voor de kwaliteit die het bedrijf hier levert.”

Voor het gehele magazine van SEB augustus 2020 – klik hier

Voor meer informatie over de SEB erkenning – SEB.nl

Benieuwd naar alle certificeringen en certificaten? Zie Certificering

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Constante controle in elke fase
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Partner in het hele proces
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    We starten met een goed gesprek