Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws

Bouwteam Gemeente Loppersum en Avitec

Op woensdag 2 september hebben de gemeente Loppersum en Avitec N.V. te Nieuw Buinen de bouwteamovereenkomst ondertekend voor het project herinrichting Loppersum Noord. De komende maanden gaan beide partijen als team aan de slag om de plannen voor de herinrichting verder uit te werken en vervolgens uit te voeren. Wethouder Pier Prins (Beheer Openbare Ruimte): ‘Het doel van het bouwteam is om de vele werkzaamheden optimaal op elkaar af te stemmen. Dit kan door het gehele proces met elkaar samen te werken, vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering van de werkzaamheden.’ 

Rioolvervanging en herinrichting van straten 

Het project Loppersum Noord betreft de rioolvervanging en herinrichting van straten in het gebied tussen de Molenweg en het spoor. In het projectgebied vindt ook versterking, sloop en nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden plaats. Daarnaast worden de ondergrondse nutsleidingen vervangen. Omdat de woningen, de school en het bedrijventerrein te allen tijde bereikbaar moeten zijn, wordt er gewerkt met een bouwteam. ‘Door de aannemer vroegtijdig bij het proces te betrekken, ontstaat een beter beeld wat er allemaal speelt in de wijk. Daarnaast is een bouwteam flexibel en zodat we snel kunnen schakelen in deze complexe omgeving’, aldus wethouder Pier Prins. 

Vaststelling voorlopig ontwerp

Eind 2018 heeft de gemeente, samen met LAOS Landschapsarchitecten, een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de openbare ruimte in Loppersum Noord. De eerste fase van de rioolvervanging, de Sjuxumerweg, is ondertussen uitgevoerd. Daarnaast is de nieuwbouw van het kindcentrum afgerond en heeft de versterkingsopgave steeds meer vorm gekregen. Daarom werd het tijd om het ‘oude’ voorlopige ontwerp opnieuw te bekijken en aan te passen. Het grootste deel van het ontwerp is gelijk gebleven. Enkele stedenbouwkundige aanpassingen en het definitieve ontwerp van het kindcentrum zijn nu meegenomen. Het vernieuwde ontwerp is met de klankbordgroep gedeeld. Ook buurtbewoners en geïnteresseerden konden de plannen inzien en opmerkingen plaatsen. Het voorlopige ontwerp voor de herinrichting Loppersum Noord wordt binnenkort vastgesteld en wordt hierna verder uitgewerkt binnen het bouwteam.

Zie ook informatie op de site van Gemeente Loppersum. Meer informatie over samenwerking in een bouwteam? Neem contact op!

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Constante controle in elke fase
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Partner in het hele proces
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    We starten met een goed gesprek