Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws

H₂ Hollandia – Nederlands grootste elektrolyser

H₂ Hollandia, een ambitieus project waarbij 3 partijen hun kennis delen om tot een groter geheel te komen. Gezamenlijk ontwikkelen de partijen een groene waterstof-productie installatie bij Zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuw-Buinen (Drenthe). In deze miniserie van 3 korte interviews nemen we je mee in het proces, onze ervaring en de ontwikkeling van het project. Deze week Jan Martijn Buruma – director Storage, Grid & Infra Solarfields: wat zijn de koppelkansen tussen waterstof en zonne-energie?  

1. Waar staat het project op dit moment?

“7 juli is voor het project H₂ Hollandia een verklaring van geen bedenkingen afgegeven door de gemeenteraad van Borger-Odoorn. Het voorstel is door de gemeenteraad zeer positief ontvangen en dat heeft ervoor gezorgd dat het project is behandeld als een hamerstuk. Daarmee is het voorstel zonder verdere discussies en toevoegingen aanvaard.”

“Het voorstel ligt sinds 23 augustus ter inzage. Dit betekent dat, mits geen bezwaar, er op drie oktober een definitieve omgevingsvergunning kan worden afgegeven. Met de afgegeven omgevingsvergunning kan het project dan naar de volgende fase: de realisatiefase.”

2. Waarom is het wenselijk, waterstofproductie bij een zonnepark?

“Het toevoegen van een waterstofsysteem (H₂ Hollandia) aan het zonnepark Vloeivelden Hollandia, brengt verschillende voordelen met zich mee. Zonneparken hebben altijd last van een stukje rendementsverlies, dit noem je curtailment. Dit komt vooral door een hoge piekproductie. Tijdens een piekmoment, kan er niet aan het net geleverd worden. De opgewekte energie kan dan nergens heen en dat verlies is zonde.”

“Door het inpassen van een waterstof productiesysteem is het mogelijk om een groot deel van deze curtailment (deze niet leverbare piek) te voorkomen. De overtollige stroom leveren we dan namelijk aan het waterstofsyteem. Op deze manier wordt de stroom die anders verloren gaat, omgezet in waterstof. Dat levert een hogere nettoproductie van energie op. In totaal wordt er met de installatie 300.000 kilogram waterstof per jaar geproduceerd, waarvan dus een gedeelte met duurzame elektriciteit die anders verloren gaat.”

“Een ander voordeel van de combinatie van waterstof en zon, is dat het zonnepark en de elektrolyser gebruikmaken van éénzelfde netaansluiting. Zo kan er kostenefficiënt een opslagmogelijkheid voor duurzame energie worden gecreëerd. En ook het net wordt op deze manier efficiënt benut.”

“Sowieso is het een voordelige koppeling als je kijkt naar ons elektriciteitsnet. Omdat het waterstofsysteem direct gekoppeld is aan het zonnepark, zonder tussenkomst van het stroomnet, zorgt dit voor minder belasting van het publieke elektriciteitsnet. En dat is door de overvraging van ons net in Nederland erg belangrijk.   Een mooi resultaat van deze koppeling is dat we zo de gelijktijdige productie én consumptie van stroom kunnen waarborgen. En dat zorgt ervoor dat er echt sprake is van groene waterstof! Deze directe koppeling en het tegelijk produceren en consumeren van elektriciteit, loopt vooruit op de nieuwe regelgeving van 2027 voor de certificering van groene waterstof. Deze regelgeving stelt dat waterstof alleen groen is, als productie en consumptie van de stroom binnen hetzelfde uur plaatsvinden.”

3. Wat is de rol van Solarfields is bij het project H₂ Hollandia?

“Solarfields is bij het project H₂ Hollandia betrokken als medeontwikkelaar en mede-eigenaar, samen met Avitec. Deze samenwerking is ontstaan na de succesvolle realisatie van het naastgelegen zonnepark Vloeivelden Hollandia waarbij we ook nauw hebben samengewerkt.”

“Solarfields heeft zich sinds 2014 ontpopt tot een expert in het opleveren van zonneparken in heel Nederland. We hebben als bedrijf in totaal 1.285.221 zonnepanelen geplaatst. Dat staat gelijk aan 239,140,804 ton vermeden CO2 per jaar. En dat zijn ongeveer 131,888 huishoudens die we aan groene stroom helpen.”

“Binnen het project H₂ Hollandia neemt Solarfields ook de rol van projectontwikkelaar op zich. Onze expertise op het gebied van realisatie komt onder andere terug in het vergunningstraject, het aanvragen van subsidies, het realiseren van netaansluitingen en contractonderhandelingen voor energiecontracten en afnamecontracten. De ervaring en relaties die we hebben opgebouwd op het gebied van zon-PV geeft ons hierbij houvast. Anderzijds doen we ook veel nieuwe kennis op over het realiseren van waterstofprojecten. Dit is nog echt pionieren. Omdat deze ontwikkeling nog zo nieuw is, heeft niemand alle kennis en wijsheid in pacht. We geloven daarom des te meer dat het succes van dit project, neerkomt op open communicatie tussen alle verschillende stakeholders.”

4. Wat gaat waterstof betekenen in de toekomst bij PV-projecten?

“Waterstof gaat een belangrijke rol spelen voor PV. Opslag van zonne-energie op korte termijn, kan nu al erg goed in batterijsystemen. Maar voor seizoensopslag zijn batterijen niet geschikt. Omdat de opbrengst van zonneparken seizoensgebonden is, zou waterstof absoluut uitkomst kunnen bieden. Dit betekent onder meer dat er zonprojecten kunnen worden ontwikkeld in gebieden waar sprake is van netcongestie.”

“Naast de opslag van energie, biedt waterstof ook een uitkomst voor verschillende toepassingen als brandstof of grondstof. Er zijn al veel chemische industriële processen waar waterstof op dit moment als grondstof wordt gebruikt. Alleen deze waterstof wordt nu nog ‘grijs’ geproduceerd door het splitsen van methaan (met uitstoot van CO2). Door zon en waterstof te koppelen, wordt deze grijze productie groen.”

Nieuwsgierig naar dit project? Hier lees je Deel I en Deel II

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Constante controle in elke fase
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Partner in het hele proces
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    We starten met een goed gesprek