Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws

Ontwikkeling stoommachine

Eind 2021 zijn Avitec Infra & Milieu en W-Agri gestart met de ontwikkeling van een prototype stoommachine waarmee substraat en andere reststromen vanuit de plantaardige sector, biologisch kunnen worden gedesinfecteerd. Door het biologisch desinfecteren worden schadelijke micro-organismen (virussen, bacteriën en schimmels) volledig afgedood.

Eind 2022 hebben we met succes een aantal praktijktesten met het ontwikkelde prototype uitgevoerd. In dit kader hebben we aan kunnen tonen dat reststromen, waaronder substraat, door verhitting kunnen worden gedesinfecteerd. Hierdoor kan substraat weer opnieuw worden ingezet en zijn andere de reststromen geschikt is als toepasbare grond (AP04), bodemverbeteraar of compost (circulair).

Het project is in samenwerking met W-Agri uitgevoerd. De uitvoering van dit project is mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘VIA organisatie ontwikkeling’, die wordt uitgevoerd door het SNN.

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Constante controle in elke fase
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Partner in het hele proces
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    We starten met een goed gesprek