Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuws

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent Zonnepark Hollandia Nieuw-Buinen

Nieuw-Buinen, 21 mei 2021

Innovatieve samenwerking leidt tot uniek zonnepark
Vandaag heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het  Zonnepark Hollandia Nieuw-Buinen officieel geopend. Na de openingshandeling, in aanwezigheid van een klein gezelschap genodigden, kreeg Koning Willem-Alexander een rondleiding over het park. Hierbij sprak de Koning  met betrokken omwonenden over het participatieproces, met technici over de uitdagingen rond de aanleg van het park en met vertegenwoordigers van de initiatiefnemers Avitec infra & milieu, Solarfields Nederland en Royal Avebe over de samenwerking bij dit project.

Avitec en Solarfields zijn in 2017 gestart met de ontwikkeling van het zonnepark. Er worden met dit project ruim 35.000 huishoudens van duurzame energie voorzien dankzij de jaarlijkse energieproductie van 120 Megawatt. De 300.000 panelen, verspreid over 100 hectare, besparen ruim 45.000 ton CO2 paar jaar.

Het park is in samenspraak met omwonenden en omliggende bedrijven tot stand gekomen en zet met innovatie in op het verder verduurzamen van de energietransitie. Duurzame energieproductie heeft vaak een directe invloed op de gezamenlijke leefomgeving, zoals ruimtebeslag en geluidsoverlast. Daarom wilden de initiatiefnemers zeker zijn van voldoende draagvlak om vervolgens te kunnen starten met de aanvraag van vergunningen en het bestemmingsplan. Het gecreëerde draagvlak in de initiatieffase heeft uiteindelijk geleid tot nul zienswijzen in het vergunningen- en bestemmingsplanproces.

Dubbel grondgebruik

Het project heeft een unieke dubbelfunctie. De zonnepanelen liggen boven de voormalige vloeivelden van Avebe. Dit gebied wordt tevens gebruikt als bufferbassin voor de waterzuiveringsinstallatie van de aardappelzetmeelfabriek van Avebe in Gasselternijveen. Om het zonnepark aan het zicht te onttrekken, is rondom een dijk aangelegd. Hiervoor is, onder andere, grond die met de aardappelen bij Avebe wordt aangevoerd gebruikt.

Naast onderzoek heeft kent dit project ook een innovatieve oplossing om de beperkte netcapaciteit te ontlasten. Avebe levert rechtstreeks via haar warmtekrachtcentrale rest energie aan het elektriciteitsnet. Wanneer er capaciteit en ruimte over blijft, kan het zonnepark deze beschikbare capaciteit gebruiken om nog meer energie te leveren aan het net. Twee energiebronnen die gebruik maken van dezelfde kabels en ruimte op het net. In deze vorm is dit uniek voor Nederlandse begrippen.

Naast energieopwekking en energielevering, wordt er met de Hanzehogeschool Groningen onderzoek verricht naar energieopslag. In deze studie wordt gekeken naar de mogelijkheden om bij een overvloed aan elektriciteit het opgeslagen water van het ene bassin over te pompen naar het naastgelegen bassin middels een vijzelpomp. In de nachtelijke uren stroomt dit water via een vijzelgenerator weer terug en wordt het weer omgezet in elektriciteit.

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Constante controle in elke fase
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Partner in het hele proces
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    We starten met een goed gesprek