Terug naar het projectenoverzicht

Project

De Kleine Polder Termuntenzijl

Opdrachtgever

Het Groninger Landschap

Regio

Groningen - Termuntenzijl

In opdracht van het Groninger Landschap word de polder opnieuw ingericht.

De polder, ingeklemd tussen Termunten, Termunterzijl en de Waddenzee, bestaat nu uit een zwemplas met strandje en een golvend, ruig grasland. Het Groninger Landschap wil het landschap van de Kleine Polder weer meer laten aansluiten bij de Waddenzee, het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk maken.

Een belangrijke voorwaarde in de plannen is om het gebied opnieuw in te richten zonder onnodig grondtransport. De grond die vrijkomt tijdens de herinrichting wordt opnieuw gebruikt op dezelfde locatie. Hiermee wordt eventuele overlast van grondtransport in omliggende dorpen voorkomen.

Plannen voor recreatie én natuur

In de definitieve plannen is te zien dat er een overgang wordt gecreëerd tussen water en land, tussen zout en zoet. De westkant blijft een recreatief gebied met een zwemplas, strand, speeleiland en een mogelijk kunstwerk als uitkijkpunt. De oostkant wordt ingericht voor natuur, met plek voor vogels en vissen.

Het westelijke deel blijft grotendeels zoals het is. In lijn met de wens van omwonenden wordt het strand zo uitgebreid dat je er straks van de zonsondergang kunt genieten. Er komt een wandelpad rondom het gebied en er komt een speeleiland.

Aan de oostzijde worden natuureilanden ontwikkeld waar plek komt voor vogels om te broeden en te rusten bij hoogwater. Eén eiland wordt ingericht met riet, op de andere wordt een plas-dras situatie gecreëerd met gras zoals op een kwelder. Ook voor vissen komt er extra ruimte. Tussen de eilanden worden waterplanten, kiezels en flauwe oevers aangebracht. Aan de noordkant van het gebied wordt struweel aangeplant. Meidoorn, duindoorn en vlier maken het gebied aantrekkelijk voor overtrekkende vogels, via doorkijkjes blijft er zicht op de polder. Op het meest oostelijke natuureiland komt een oeverzwaluwwand.

Herinrichtingsplan de Kleine Polder

Voor meer informatie zie ook de pagina van Het Groninger Landschap. Andere projecten binnen deze expertise:
Beekherstel Witterdiep – Avitec
Natuurvriendelijke oevers – Avitec

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Constante controle in elke fase
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Partner in het hele proces
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    We starten met een goed gesprek